Bivax - Smälta - Finsila - Gjuta

Smälta bivax

Bivax kan smältas på olika sätt. Här är några sätt du kan smälta bivax på. Tänk på att...

Bivax - Gjuta / Gjutning

Gjuta bivax

Att gjuta bivax i block eller bitar är bra för enklare dosering i salvor eller...