Hallonhonung

Hallonhonung - Sorthonung - Honung

Hallonhonung är blomspecifik, sortren sorthonung av nektar från växten hallon. Hallon är en av de bästa nektarkällorna för honungsbin under den nordiska säsongen för biodling. Hallonhonung skördas främst från vildhallon på hyggen i skogslandskap och steniga marker, men även odlingar med hallon kan ge en bra honungsskörd. För att särskilja hallonhonung skördar biodlare honungen när hallondraget avtar. Honung av nektar från hallon kan också vara en del i honungssorter som Sommarhonung, Högsommarhonung eller Skogshonung. Flyger honungsbin på övermogna hallon kan det bli en del i Sensommarhonung eller Hösthonung.

Hallonhonungens smak

Hallonhonung är smakrik, ej aromatisk.

Hallonhonungens färg

Hallonhonungens färg är gulvit. När hallonhonung kristalliserar kan den skimra som pärlemo.

Hallonhonungens konsistens

Hallonhonung har mjuk konsistens.

Regler och kontroll

För att honung skall få kallas “Hallonhonung” krävs en pollenhalt på över 50% från hallonblomman. För beteckningar som t.ex. “Högsommarhonung med hallon” räcker det 30% pollenhalt från hallon. För att kontrollera vilka blommor bina samlat honungen ifrån görs en pollenanalys av honungen.

Köp hallonhonung

Hallonhonung kan köpas hos lokala biodlare om sorthonung skördas och förhållandena varit gynsamma.

Film om hallonhonung – Blomspecifik sorthonung från hallonblommor.

Biodlingsföretagarna
Svensk honung - Köpa Honung - Närproducerad Honung
Biodling
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung
Tryck egna etiketter