ALLT OM HONUNG
Rapshonung - Honung - Sorthonung

Rapshonung

Rapshonung är en monofloral sorthonung som härstammar till större delen av nektar från växten raps.

I jordbruksområden där raps odlas på stora fält kan biodlare få betydande skördar av oljeväxthonung. Rapsodlingar är källa till de större honungsskördarna i Sverige.

Rapshonung kan också vara en del i multifloral sorthonung för säsong som t.ex. Försommarhonung, Högsommarhonung eller Sommarhonung.

Film om rapshonung.

Rapshonungens smak

Rapshonung har mild smak, ej aromatisk.

Rapshonungens färg

Rapshonungens färg är nästan vit.

Rapshonungens konsistens

Rapshonung kristalliserar lätt och får små kristaller på grund av hög halt av druvsocker. För att rapshonungen skall bli mjuk och krämig måste biodlaren röra den väl. Skördar inte biodlaren rapshonungen i tid så kan den kristallisera/kandera (stelna) i vaxkakorna och omöjlig att slunga. Då kan honungen separeras från bivaxet i vaxsmältare eller vattenbad. Vaxkakor med kristalliserad honung kan även lagras och ges som drivfoder till bisamhällen på våren.

Ove från Bihålans Biprodukter berättar om raps och rapshonung vid en bigård vid rapsfält.

Regler och kontroll

För att honung skall få kallas ”Rapshonung” krävs en pollenhalt på över 50% från rapsblomman. För beteckningar som t.ex. ”Sommarhonung med raps” räcker det 30% pollenhalt från raps. För att kontrollera vilka växter honungsbina samlat nektar från görs en pollenanalys av honungen.

Köpa rapshonung

Rapshonung kan köpas hos lokala biodlare i områden med rapsodling, om sorthonung skördas och förhållandena varit gynsamma. Mycket av honungen du köper i handeln är rapshonung eller har ett innehåll av rapshonung.

error: