Rapshonung

Rapshonung - Honung - Sorthonung

Rapshonung är blomspecifik sorthonung av nektar från växten raps. I jordbruksområden där raps odlas på stora fält kan biodlare få betydande skördar av rapshonung. Rapshonung kan också vara en del i allmän sorthonung för säsong som t.ex. Försommarhonung, Högsommarhonung eller Sommarhonung.

Rapshonungens smak

Rapshonung har mild smak, ej aromatisk.

Rapshonungens färg

Rapshonungens färg är nästan vit.

Rapshonungens konsistens

Rapshonung kristalliserar lätt och får små kristaller på grund av hög halt av druvsocker. För att rapshonungen skall bli mjuk och krämig måste biodlaren röra den väl. Skördar inte biodlaren rapshonungen i tid så kan den kristallisera/kandera (stelna) i vaxkakorna och omöjlig att slunga. Då kan honungen separeras från bivaxet i vaxsmältare eller vattenbad. Vaxkakor med kristalliserad honung kan även lagras och ges som drivfoder till bisamhällen på våren.

Regler och kontroll

För att honung skall få kallas “Rapshonung” krävs en pollenhalt på över 50% från rapsblomman. För beteckningar som t.ex. “Sommarhonung med raps” räcker det 30% pollenhalt från raps. För att kontrollera vilka växter honungsbina samlat nektar från görs en pollenanalys av honungen.

Köp rapshonung

Rapshonung kan köpas hos lokala biodlare om sorthonung skördas och förhållandena varit gynsamma.

Film om rapshonung.

Ove från Bihålans Biprodukter berättar om raps och rapshonung i en bigård vid rapsfält.

Biodlingsföretagarna
Svensk honung - Köpa Honung - Närproducerad Honung
Biodling
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung
Tryck egna etiketter