ALLT OM HONUNG
Ängshonung | ALLT OM HONUNG

Ängshonung

Ängshonung används som multifloral, geografisk beteckning på honung som skördas från bisamhällen i med uppställningsplats vid ängar. Det är inte många biodlare som märker sina förpackningar som ängshonung men här och var i Sverige förekommer det. Även om draget för ängshonung inte alltid enbart kommer från äng, så säger beteckningen något om omgivningen och växtligheten som honungen kommer ifrån. Äng förekommer också i texter på honungsetiketter där biodlare beskriver ursprunget till sin honung.

Ängshonungens färg

Ängshonungens färg varierar beroende på vilka växter honungsbin samlat nektar från.

Ängshonungens smak och konsistens

Ängshonungens smak och konsistens varierar beroende på vilka växter honungsbin samlat nektar från.

Regler och kontroll

För att honung skall säljas som ängshonung ska honungen skördas i trakter med ängar. För att kontrollera vilka växter honungsbina samlat nektar ifrån görs en pollenanalys av honungen.

Köpa ängshonung

Ängshonung kan köpas hos lokala biodlare som använder beteckningen och/eller skördar honung från ängsmarker .

error: