ALLT OM HONUNG
Jäst honung | ALLT OM HONUNG

Jäst honung

Honung kan börja jäsa om den; har för hög vattenhalt, har för varm temperatur vid förvaring, eller har exponerats för fuktig rumsluft. Ojämna förvaringstemperaturer och skiktning kan också gynna jäsning i honung.

Hur vet jag om honung jäser?

Om honung ökar i volym, bildar små luftbubblor och luktar jäst har den antagligen börjat jäsa. Luftbubblor behöver å andra sidan inte betyda jäsning. Förväxla dock inte jäsning med vanliga luftbubblor eller rimfrostmönster som är vanligt på honung, men det har inget med jäsning att göra.

Film som visar hur jäsning i honung kan se ut.

Hur lång tid tar det innan honung med hög vattenhalt jäser?

Tiden tills jäsning börjar i honung med hög vattenhalt beror på vattenhalten och förvaringstemperaturen. Hög vattenhalt, temperatur och fuktig luft snabbar på jäsningen. Sval eller kall temperatur förhindrar, fördröjer eller avstannar eventuell jäsning.

Jäst honung klassas som bagerihonung

Jäsning i honung gör att den inte ska kallas honung utan ska betraktas som bagerihonung.

Jäst honung är fullt ätbar

Honung är inte oätlig i och med jäsning, förutsatt att det är 100% äkta honung. Den kan användas till matlagning och bakning utan problem. En del gillar t.o.m. den jästa, lite spritsiga smaken smaken. För att stanna jäsningen kan honungsburken ställas i kylskåp.

Vad är godkänd vattenhalt i honung?

Vattenhalten i honung bör ligga under 17 % för att inte riskera jäsning. Redan vid 18-20 % vattenhalt i honung innebär risk för jäsning. Honung med vattenhalt över 20 % har överhängande risk att jäsa och bör betraktas som bagerihonung.

Hur försäkrar sig konsumenten om att honungen inte jäser?

Förvarar du honung mörkt och svalt, i jämn temperatur under +11°C med tättslutande lock, finns ingen risk att den jäser.

Hur försäkrar sig biodlaren om att honungen inte jäser?

Täckta vaxlockvaxkakor i honungsramar är en riktlinje för ”mogen” honung med godkänd vattenhalt, som biodlare använder sig av vid honungsskörd. När biodlare skördar honung kontrolleras vattenhalten med refraktometer för att att inte riskera jäsning. Biredskap för honunghantering måste rengöras noggrant mellan honungsskördar så att inte jästpartiklar koncentreras på utrustningen.

Exponera inte honung för fuktig luft

Eftersom honung är hygroskopisk, alltså att den suger åt sig fukt från luften, är det viktigt att biodlaren inte exponerar den i öppna honungskärl under längre tider. Samma sak gäller för konsumenten, förvara honungen i förpackning med tättslutande lock för att inte riskera förhöjd vattenhalt eller försämrad smak.

Om biodlarens honung börjar jäsa

Är du biodlare och din egen honung börjar jäsa är det bara att använda den som bagerihonung, till matlagning och bakning precis som vanligt i självhushållet. Har du sålt honung med för hög vattenhalt ska du ersätta kunden. Honung med hög vattenhalt ska saluföras som bagerihonung.

Om du är konsument och din inköpta honung har börjat jäsa

Har du köpt honung och den har börjat jäsa kan du inte räkna med ersättning om förpackningen är öppnad och använd. Tänk på att det kan bero på din egen förvaring om honungen exponerats för fuktig luft, hög temperatur eller skiftande temperatur under din förvaring. I en oöppnad förpackning får du ta diskussionen med försäljaren av honungen.

error: