ALLT OM HONUNG
Skogshonung - Sorthonung - Honung

Vildhonung

Vildhonung eller vild honung är ett begrepp som inom biodling används i delar av världen där människan fortfarande rövar honung från vilda bisamhällen med honungsbin i naturen. I Sverige finns, av flera anledningar, som t.ex. omfattande och ensidigt skogsbruk och importerade biraser, i stort sett inte vilda bisamhällen kvar. Så ”Svensk vildhonung” är mer poetiskt än verklighetsförankrat.

Honung som skördas från områden med ursprunglig flora är kanske det närmaste man kommer en vild honung i Sverige. Alltså, så länge som nektarkällan motsvarar den vilda växtligheten, så skulle man kunna säga att honung motsvarande den vilda kan skördas, även om bina som samlar den råkar vara tambin, i av människan påverkad natur.

error: