ALLT OM HONUNG
Lanthonung | ALLT OM HONUNG

Lanthonung

Lanthonung eller landsbygdshonung används vid geografisk ursprungsmärkning för att beskriva honung som skördas från bisamhällen i med uppställningsplats på landsbygden.

Lanthonung kan användas i texter på honungsförpackningen för att poängtera för konsumenter att honungen kommer från lantlig miljö, som motpol till Stadshonung från tätort.

Landsbygdshonung är normalt sett inte en beteckning som skrivs på honungsetiketten, även om det går utmärkt att göra det, i så väl rubrik eller beskrivning på honungsetiketter.

Det som brukar anges är gården, bygden eller liknande plats eller område på landsbygden som honungen kommer ifrån. Men om biodlaren märker honungen med lanthonung ska givetvis området också anges.

Lanthonungens färg

Lanthonungens färg varierar beroende på vilka växter honungsbin samlat nektar från.

Lanthonungens smak och konsistens

Lanthonungens smak och konsistens varierar beroende på vilka växter honungsbin samlat nektar från.

Regler och kontroll

För att honung skall säljas som lanthonung ska honungen skördas i landsbygden som anges på förpackningen. För att kontrollera vilka växter honungsbina samlat nektar ifrån kan en pollenanalys av honungen göras.

Köpa lanthonung

Lanthonung kan köpas genom att kontakta lokala biodlare som skördar honung på landsbygden.

error: