Klöverhonung

Klöverhonung - Sorthonung - Honung

Klöverhonung är blomspecifik sorthonung av nektar från klöver/klövrar. Klöver är en av de viktigaste näringskällorna för honungsbin under den nordiska säsongen. De vanligaste källorna till svensk klöverhonung brukar vara vitklöver, rödklöver eller skogsklöver. Klövrar kräver varma dagar för att lämna rikligt med nektar till samlande honungsbin. Rödklöver behöver också hög luftfuktighet för att det ska bli ett bra “drag”. Det finns en mängd arter av klöver som till exempel vitklöver, rödklöver, skogsklöver, alsikeklöver, blodklöver och doftklöver. Honung av nektar från klöver kan också vara en del i honungssorter som t.ex. Sommarhonung eller Skogshonung.

Klöverhonungens smak

Klöverhonung har mild smak, ej aromatisk.

Klöverhonungens färg

Klöverhonungens färg är gulvit.

Klöverhonungens konsistens

Klöverhonung har krämig, mjuk konsistens.

Regler och kontroll

För att honung skall få kallas “Klöverhonung” krävs en pollenhalt på minst 50% från klöverblomman. För beteckningar som t.ex. “Sommarhonung med klöver” räcker det med 30% pollenhalt från klöver. Honungssorter med mindre halt pollen från klöver kan kallas t.ex. Sommarhonung med hallon och klöver”. För att kontrollera vilka blommor honungsbina har samlat nektar från görs en pollenanalys av honungen.

Köp klöverhonung

Klöverhonung kan köpas hos lokala biodlare om sorthonung skördas och förhållandena varit gynnsamma.

En film om klöverhonung.

Biodlingsföretagarna
Svensk honung - Köpa Honung - Närproducerad Honung
Biodling
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung
Tryck egna etiketter