ALLT OM HONUNG
Klöverhonung - Sorthonung - Honung

Klöverhonung

Klöverhonung är en monofloral sorthonung som härstammar till större delen av nektar från växten klöver.

Klöver kan vara en av de viktigaste nektarkällorna för honungsbin under den nordiska säsongen. Stora fält med klöver kan ge betydande skördar för biodlare i Sverige.

En film om klöverhonung.

De vanligaste källorna till svensk klöverhonung brukar vara vitklöver, rödklöver eller skogsklöver. Det finns även en mängd andra arter av klöver som till exempel alsikeklöver, blodklöver eller doftklöver.

Klövrar kräver varma dagar för att lämna rikligt med nektar till samlande honungsbin. Rödklöver behöver också hög luftfuktighet för att det ska bli ett bra ”drag”.

Honung av nektar från klöver kan också vara en del i multiflorala honungssorter som t.ex. Sommarhonung, Sensommarhonung eller Skogshonung.

Klöverhonungens smak

Klöverhonung har mild smak, ej aromatisk.

Klöverhonungens färg

Klöverhonungens färg är gulvit.

Klöverhonungens konsistens

Klöverhonung har krämig, mjuk konsistens.

Regler och kontroll

För att honung skall få kallas ”Klöverhonung” krävs en pollenhalt på minst 50% från klöverblomman. För beteckningar som t.ex. ”Sommarhonung med klöver” räcker det med 30% pollenhalt från klöver. Honungssorter med mindre halt pollen från klöver kan kallas t.ex. Sommarhonung med hallon och klöver”. För att kontrollera vilka blommor honungsbina har samlat nektar från görs en pollenanalys av honungen.

Köpa klöverhonung

Klöverhonung kan köpas hos lokala biodlare i områden med mycket klöver, om sorthonung skördas och förhållandena varit gynnsamma.

error: