ALLT OM HONUNG
Squashfrallor med honung

Bagerihonung

Med bagerihonung avses honung a) som är lämplig för industriellt bruk eller som ingrediens i andra livsmedel som därefter bearbetas och b) som kan ha en främmande smak eller lukt, eller ha börjat jäsa eller har jäst, eller har överhettats.

För bagerihonung skall orden ”endast för matlagning och bakning” stå i omedelbar anslutning till beteckningen.

Om bagerihonung har använts som en ingrediens i ett sammansatt livsmedel får beteckningen ”honung” användas i beteckningen på det sammansatta livsmedlet i stället för beteckningen ”bagerihonung”. I ingrediensförteckningen skall dock beteckningen ”bagerihonung” anges.

För filtrerad honung och bagerihonung skall bulkbehållare, förpackningar och handelsdokument tydligt ange produktens beteckning.

Källa: Livsmedelsverkets föreskrifter om honung

error: