ALLT OM HONUNG
Honungens medicinska egenskaper

Medicinska egenskaper

Honung har sedan urminnes tider använts av människan för hälsans skull. En burk honung är bästa husapoteket – ”Det hjälper med honung” sa man förr.

Effekten i honungen varierar beroende vilka växter bina har samlat nektar från. Områdets mark påverkar också innehållet i växternas nektar. Så det går inte alltid att säga att en honung är bättre än den andra, även om det är en specifik sorthonung.

Är man ute efter den antibakteriella effekten är den dock oftast högre i sorthonung som t.ex. ljunghonung. Även andra biprodukter som bipollen, bibröd, propolis och bivax har hälsosamma egenskaper och brukar nyttjas i kombination med honung.

Exempel på hur honung kan nyttjas för hälsans skull

 • Honung verkar antibakteriellt, hämmar tillväxten av bakterier.
 • Honung har osmotisk, sårläkande effekt.
 • Honung är rogivande, kan hjälpa vid sömnsvårigheter.
 • Honung är bra för magen, gynnar matsmältningen.
 • Honung är svagt laxerande.
 • Honung är slemlösande och hostdämpande.
 • Honung är rik på antioxidanter, lindrar inflammationer.
 • Honung hjälper för minskat sockerintag eftersom honung är sötare än socker och har lågt GI.
 • Honung gör huden mjuk och len. Även hår blir mjukt och lent av honung.
 • Honung mot pollenallergi, pollen i honung vänjer kroppen vid pollen via matvägarna.

Honung mot hosta och förkylning

Honung är bättre än vanliga läkemedel för att lindra symtom i övre de luftvägarna, särskilt hosta. Honung är billigt, lättillgängligt och har praktiskt taget inga biverkningar. Läkare kan rekommendera honung enligt forskning. Ät honung per tesked och utan uppvärmning vid symtom på hosta och förkylning.

Honung som antibiotika

Streptokocker är bakterier som kan orsaka en mängd allvarliga sjukdomar, t.ex. blodförgiftning och halsfluss. Den biofilm som omger streptokocker har vanlig antibiotika svårt att tränga igenom. Forskare fann att honung kunde tränga igenom och oskadliggöra dessa bakterier. Man påvisade att honung efter två timmar oskadliggjort 85% av bakterierna. Dessutom hade honung förmågan att förebygga infektioner.

Honung som kommer från Manukaträdets blommor har visat sig särskilt effektiv. Trädet växer i Australien och Nya Zeeland. Manukahonung har visat sig vara ett skydd mot närmare 80 olika bakteriesorter och ingår i ett flertal mediciner för sårläkning. Honung hindar bakterierna att häfta fast på mänskliga celler, genom att angripa dockningsproteiner som finns på bakteriens yta, visar studien som leddes av Sara Maddoks. Studier visar också att honung har effekt på MRSA-bakterier som orsakar sjukhussjuka. Mot just sjukhussjuka har flera våra vanliga antibiotika förlorat sin verkan. Det finns därför ett stort behov av att utveckla nya sätt att bekämpa infektioner där antibiotika drabbats av resistens. Sara Maddoks studie visar att manukahonung kan vara ett tänkbart komplement till dagens antibiotika. Men låt dig inte snöa in helt på hajpen av manukahonung utan välj lokal honung.

Ljunghonung har i likhet med manukahonung hög fruktsockerhalt och en geléaktig konsistens. Karolinska institutet genomförde 2006 en metodstudie. Där påvisade man att även svensk ljunghonung hade vissa antibakteriella egenskaper, om än inte lika höga som manukahonungens. Som konsument i Sverige bör du alltid köpa svensk ljunghonung från lokala biodlare. Inte bara för att ljunghonungen är lika bra som manukahonung, utan även för att manukahonung orsakar stora utsläpp då den fraktas från andra sidan jorden, och i de allra flesta fall är manukahonung förfalskad. Under de senaste åren har det dessutom gjorts individuella europeiska studier av lokal honung som alla visat att lokal honung från Europa inte är sämre än Manuka-honung och kan delvis till och med överträffa den, enligt tidningen Schweizerische Bienen-Zeitung nr 12/2020.

Honungens pH-värde

PH-värdet i honung är 3,2-4,5 beroende på sort och befinner sig i det ”svagt sura” pH-området. Då tillväxten av mikroorganismer är gynnsammast vid neutralt pH-värde 7 har syrorna i honungen en antibakteriell verkan.

Pollen och prostata

I prostatabehandling har produkter med bipollen visat sig minska smärtsamma symptom och minska godartad prostataförstoring.

Honung för behandling av sår

Honung gör underverk i sår skriver Schweizerische Bienen-Zeitung 12/2018 och berättar i en lång artikel om honungens läkande kraft hos Manuka- och inhemska lokala honungsorter. Här följer en förkortad översättning.

Påförd direkt på sår på hud- och slemhinnor, brännsår honung effektiv och utan biverkningar. – Där verkar livsmedelshonung ha samma fysiologiska effekt (osmotiska och bakteriedödande verkan) som medicinsk honung*. Före 1935 ingick honung som ett medel i medicinsk behandling. Därefter trängdes det bort av Penicilin och senare av Antibiotika.

I dag uppträder resistenta bakterier som gjort antibiotika verkningslös. Steril medicinsk honung har kommit till ökad användning. Steriliserad är den genom gammastrålning. Inom medicinen avhåller man sig från att använda honung som anses vara en råprodukt från djurriket. Trots att honung är en baktericid produkt. Fokus på steriliseringseffekten är förmodligen viktigare här än på den steriliserade produkten.

Effekt av honung
Honung orsakar en snabb minskning av sårödem (vätskeansamling i vävnaden) på såret, stimulerar bildandet av ny bindväv och rensar såret av döda celler. Effekten av honung i sår är varierad och kan grovt beskrivas med nio punkter:

 1. Osmolariteten (effekten av Sockerhalt av honung) drar vävnadsvätska (lymf) från vävnaden under såret. Detta är ett slags rengöringsprocess från insidan till utsidan. Naturligtvis berövar osmotiskt tryck också vissa bakterier deras fluiditet och begränsar dem i deras verkan och förökning, eller så dör  bakterierna.
 2. I sår utvecklar honung en imponerande desinfektionseffekt. Detta är baserat på flera åtgärdsmekanismer som beskrivs här.
 3. Honungsockret har en ytterligare effekt: De återstående bakterierna bryter ner sockerarter istället för proteiner. Detta minskar eller som regel eliminerar sår-lukten.
 4. Honung bildar en fysisk Barriär i sår. Det förhindrar korskontaminering med sin viskositet, eftersom bakterier  i såret inte kan röra sig.
 5. Honung förhindrar biofilmer och sönderdelar befintliga biofilmer. Vissa grupper av bakterier skyddar sig på den plats där de hittar mat och reproducerar med ett skikt av slem, en så kallad biofilm, som är svår att avlägsna t.o.m. med kemikalier. På sår och även på tänder eller på huden kan biofilmer helt blockera tillgången till hygien eller läkemedel. Honung fungerar omedelbart och helt. Den förstör befintliga biofilmer som inget annat känt medel och förhindrar uppkomsten av nya.
 6. Förbandet över ett sår som behandlas med honung klibbar inte fast i eller på såret (viskösa egenskaper hos honung).
 7. Honung har en antiinflammatorisk effekt: Svullnad, ökad temperatur och lokal smärta minskar.
 8. Honung främjar tillväxten av fibroblaster. såret läker jämnt och det blir signifikant mindre ärrbildning.
 9. Honung som sårförband bryter ner död vävnad i sår.

*Litteratur: Werner; A.;Laccourreye, O. (2011) Honey in otorhinolaryngology: When, why and how? European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck diseases 128: 133-137 (DOl: 10.1016/j.anorl.2010.12.002).

Text: PETER GALLMANN, www.bienen.ch/bienen-zeitung.html
Översättning: Johann Lang

Nyheter om honungsforskning.

Föreläsning om medicinsk honung av Shona Blair vid National Honey Show 2019.

Ersätt socker med honung, läs om hur du använder honung till matlagning
error: