ALLT OM HONUNG
Propolis - Bikitt - Kittvax

Propolis

Propolis, kittvax eller bikitt, hämtar honungsbin från hartsöverdraget på knoppar av lövträd och kåda från tall och gran. Bina använder propolis till att täta springor bisamhällets bostad och som skydd mot bakterier, svamp och virus. Propolis är latin och betyder ”för samhället”.

Precis som med honung, är färgen och beståndsdelarna i propolis olika beroende på region och årstid. Beteckningen propolis är universell, men den faktiska kemiska sammansättningen varierar beroende på vilka växtarter som bina samlat från. Propolis insamlad i områden med varierade växter har visat sig klart bättre för binas försvarssystem jämfört med propolis från jordbruksområden med färre olika växter.

Av bina nyindragen propolis är mjuk och klibbig i rumstemperatur eller varmare. Efter en tid torkar propolisen och får fastare konsistens. I kall temperatur blir propolis hårt och sprött.

Skörda propolis

Biodlare skördar propolis med propolisgaller – ett galler, nät eller  en perforerad skiva av metall eller plast, eller en duk av tyg. Propolisgallret placeras på bikupans översta låda där bina tätar igen gallrets öppningar med propolis. Sedan läggs propolisgallret i frys för att propolisen skall kunna brytas, slås eller skrapas av. Propolis skördas också när bikupans delar skrapas med kupnivSe en film om hur propolis skördas.

Video som visar hur biodlare skördar propolis.

Propolis har flera goda egenskaper

Propolis har antibakteriella, svampdödande och antivirala egenskaper. Propolis används av människan för sina hälsofrämjande egenskaper som hälsokost. De hälsofrämjande egenskaperna hos propolis är bland annat bakteriedödande och antibiotiskt och antiviral verkan.

  • Propolis som antibiotika. Studier visar att propolis är effektivt mot antibiotikaresistenta bakterier (MRSA).
  • Propolis som svampdödande medel. Studier visar att propolisextrakt (propolistinktur, propolislösning) är mycket effektivt vid behandling av olika svampinfektioner.
  • Propolis som antiviralt medel. Studier visar att propolis är effektivt vid behandling för virusarter som orsakar sjukdomar som t.ex. bältros och munherpes.

Använda propolis

Propolis i obehandlad form kan tuggas tillsammans med tuggummi vid halsont och förkylning. Propolis säljs oftast i flytande form som propolislösning, propolisextrakt eller propolistinktur utblandad med alkohol. Produkter där propolis används som ingrediens är tuggummi, tandkräm, halstabletter, munspray, hud- och hårvårdsprodukter, lack för musikinstrument som t.ex. fiol, bilvax mm.

Video som visar hur extrakt, tinktur eller lösning med kan tillverkas med rå propolis på hobbynivå.

Överkänslighet mot propolis

Propolis kan ge upphov till allergiska reaktioner så rådgör med läkare om du är överkänslig. På grund av variationen i beståndsdelarna hos propolis kan en reaktion vara oförutsägbar. Sluta använd propolis eller produkter med propolis, invändigt eller utvändigt på kroppen, om en reaktion uppstår.

Forskning om propolis

Läs forskningsartiklar om propolis hos ScienceDirect.

Köpa propolis

Propolis och produkter med propolis som ingrediens säljs hos en del biodlarebiredskapsförsäljare och hälsokostaffärer.

Apiterapeutiska hälsovårdsprodukter från Ballot-Flurin
Några exempel på produkter med propolis är propolisextrakt, propolistvål, propoliskapslar, bivaxsalva med propolis, munspray med propolis, tuggummi med propolis mm. Foto: Ballot-flurin.
error: