ALLT OM HONUNG
Blomsterhonung - Sorthonung - Honung

Multifloral honung

Multifloral honung kallas honung av nektar från olika nektarkällor eller olika söta växtsafter.

Motstatsen till multifloral honung är monofloral honung, d.v.s. blomspecifik sorthonung av nektar eller växtsafter till större delen från en specifik biväxt.

Om honungen kan kallas multifloral eller monofloral beror på vilka eller vilken växt som finns i naturen under draget innan honungsramarna skattas av biodlaren.

error: