ALLT OM HONUNG
Skogshonung - Sorthonung - Honung

Skogshonung

Skogshonung, skog eller skogsblom används som multifloral, geografisk beteckning på honung som skördas i skogsområden, av nektar från växter som t.ex. ljung, blåbär, lingon, hallon, skvattram, skogsklöver, rallarros m.fl.

Monofloral honung som skördas i skogsområden är oftast hallonhonung eller ljunghonung. Monofloral rallarroshonung, blåbärshonung eller lingonhonung är andra exempel på skogshonung som skördas av en del biodlare, men dessa är mer sällsynta honungssorter i handeln.

Skogshonung kallas också honung av honungsdagg, som har sitt ursprung i ett flertal trädarter som angrips av bladlöss. Denna typ av honung kallas även Bladhonung, Bladlushonung eller Lushonung. Lössen tillgodogör sig en del av trädens vätska. Ett stort överskott av vätskan, eller sekret, faller dock ner på blad och grenar och hämtas där av honungsbin. Exempel på träd som kan ge honungsdagg är sälg, lönn, ek, björk, gran, tall eller fruktträd som t.ex. päron och äpple.

Film om skogshonung – honung av nektar och/eller honungsdagg från skogens växter.

Skogshonungens färg

Skogshonungens färg kan vara allt i från ljus till mörk eller till och med grönaktig från ädelgran.

Skogshonungens smak och konsistens

Skogshonungens smak och konsistens varierar beroende på vilka växter honungsbin samlat nektar från.

Regler och kontroll

För att honung skall säljas som Skogshonung ska honungen skördas i skogsområden. För att honung skall säljas som Bladhonung, Bladlushonung eller Lushonung skall den innehålla honung av honungsdagg. För att kontrollera vilka växter honungsbina samlat nektar ifrån görs en pollenanalys av honungen.

Köpa skogshonung

Skogshonung kan köpas hos biodlare om sorthonung skördas i skogsområden och förhållandena har varit gynnsamma.

Biodlingsföretaget Skogens Honung i Flohult, södra Vimmerby kommun är ett bra utflyktsmål för den som är nyfiken på skogshonung. Här kan besökarna handla svensk sorthonung inriktad på skog. Skogshonungen kan också avsmakas med en fika i Skogens Honungscafé, där allt är bakat med honung. Här finns även en liten biredskapsbutik samt konst- och brukskeramik från Ceramic Art.

error: