Skogshonung

Skogshonung - Sorthonung - Honung

Skogshonung används som beteckning på honung som skördas i skogsområden, av nektar från växter som t.ex. ljung, blåbär, lingon, skvattram, skogsklöver, rallarros m.fl. Skogshonung (eller Bladhonung, Bladlushonung och Lushonung) kallas också honung av honungsdagg, som har sitt ursprung i ett flertal trädarter som angrips av bladlöss. Lössen tillgodogör sig en del av trädens vätska. Ett stort överskott av vätskan (honungsdagg) faller dock ner på blad och grenar och hämtas där av honungsbin. Exempel på träd som kan ge honungsdagg är sälg, lönn, ek, björk, gran, tall och fruktträd som t.ex. päron och äpple.

Skogshonungens färg

Skogshonungens färg kan vara allt i från ljus till mörk eller till och med grönaktig från ädelgran.

Skogshonungens smak och konsistens

Skogshonungens smak och konsistens varierar beroende på vilka växter honungsbin samlat nektar från.

Regler och kontroll

För att honung skall säljas som Skogshonung ska honungen skördas i skogsområden. För att honung skall säljas som Bladhonung, Bladlushonung eller Lushonung skall den innehålla honung av honungsdagg. För att kontrollera vilka växter honungsbina samlat nektar ifrån görs en pollenanalys av honungen.

Köp skogshonung

Skogshonung kan köpas hos lokala biodlare om sorthonung skördas och förhållandena har varit gynnsamma.

Film om skogshonung – honung av nektar och honungsdagg från skogens växter.

Biodlingsföretagarna
Svensk honung - Köpa Honung - Närproducerad Honung
Biodling
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung
Tryck egna etiketter