ALLT OM HONUNG
Försommarhonung

Nektarhonung

Nektarhonung används för att beskriva honung med ursprung i nektar. Den honung som inte är nektarhonung kallas bladhonung, som har sitt ursprung från honungsdagg.

Nektarhonung är ingen beteckning eller term som normalt sett anges eller är ett krav att ange på förpackningen. Men vill biodlaren poängtera att det inte är bladhonung i honungsburken, så kan nektarhonung eller blomsterhonung anges på honungsetiketten.

error: