ALLT OM HONUNG
Bigift

Bigift

Bigift är honungsbinas försvar mot olika angripare, däggdjur, fåglar och insekter. Bigift pumpas från honungsbiets giftblåsa via en gadd med hullingar. Bistick ger lokal reaktion med svullnad, rodnad, värmeökning, smärta och klåda. Bigiftets komponenter är höggradigt allergena. Den som är överkänslig mot bistick bör alltid kontakta läkare för att få medicin och behandling. Läs om bistick på Vårdguiden och 1177.se.

Använda bigift

Bigift används i sensibilitetsträning mot överkänslighet av bistick, behandling av reumatiska sjukdomar och skönhetsbehandling med botox-effekt. Med bigiftsterapi, bigiftsbehandling eller apiterapi med bigift sticks patienten med levande bin. Skördat bigift används som ingrediens i t.ex. crémer. Se filmerna nedan. Här kan du läsa en artikel om apiterapi-behandling av Borrelia med bigift. Här kan du läsa om behandling av smärta med bigift. Om man tänker använda sig av bigift bör man försäkra sig att man inte är allergisk mot bistick.

Skörda bigift

I Sverige varken skördas eller används bigift i större omfattning. Elektroniska redskap för att skörda bigift (utan att biet dör, som det oftast gör när efter att ha stuckit huden på en människa) har utvecklats. Dessa verktyg är antagligen inte trevligt för bina och att skörda och använda bigift kan därför ifrågasättas.

Forskning om bigift

Läs forskningsartiklar om bigift hos ScienceDirect.

I den här filmen visas bigiftsterapi eller bigiftsbehandling där patienten sticks med levande honungsbin. Nackdelen med denna metod är att den är grym mot honungsbin eftersom biet dör när gaddens hullingar fastnar i huden.

I den här filmen skördas bigift med en elektronisk bigiftsamlare. Fördelen med detta elverktyg är att binas gadd inte fastnar. Bina dör inte som när de gör vid traditionell bigiftsterapi. Bigiftet faller ner och torkar på en platta där det skrapas ihop.

error: