ALLT OM HONUNG
Bivax

Bivax

Bivax är byggmaterialet i bisamhällets vaxkakor. Honungsbin producerar bivaxet i vaxkörtlar på undersidan bakkroppen där vaxfjäll utsöndras. Av vaxfjällen bygger bina vaxkakor med celler för att lagra honung och pollen/bibröd i. Cellerna används även som barnkammare för nya bin. Vaxkakornas celler får det sexkantiga mönstret som är den välkända symbolen för honungsbin, honung och biodling. Det går åt flera kilo honung som energi för bina att producera ett kilo bivax.

Bivax - Vaxkaka - Mellanvägg - Avtäckningsvax
Olika begrepp som inom biodling används för att beskriva bivax.

Film om bivax – en introduktion till bisamhällets byggmaterial.

Använda bivax

Bivax har använts länge i människans historia för ljustillverkning, gjuteri- och textilframställning, till läkemedel, kosmetik och hudvård (bivaxsalva, bivaxolja, läppbalsam/bivaxcerat, läppstift, tandtråd mm), som ytbehandling eller impregnering (till trä, skinn, skärbrädor, järn, godis, kulfett, vaxkritor mm). Jämfört med stearin och paraffin lämnar ljus av bivax inga skadliga ämnen i rumsluften. Bivax renar till och med rumsluften, bortsett från veken som bekant brukar ryka och stinka när man släcker ett ljus. Bivaxljus är vackert gula och doftar gott av bivax och honung. Som tillsats är bivaxets E-nummer E 901. Bivax är en animalisk råvara från bisamhället. Bivax har fast konsistens i rumstemperatur, blir hårt och sprött i kyla, mjuknar vid uppvärming, smälter vid ca 62-65°C och har en flampunkt vid 204.4 °C.

Bivaxets färg och doft

Bivaxets färg är från början färglösa vaxfjäll som blir ogenomskinligt eller vitt så kallat jungfruvax, när arbetsbina tuggar och bygger vaxkakor. Med tiden blir bivax gult- och brunfärgat av honung, pollen-oljor och propolis, allt eftersom bina använder det (se bilder nedan). I vaxkakor med celler där bina föder upp nya bin blir bivaxet med tiden mörkbrunt av kokonger, propolis, pollen mm. Om gult bivax utsätts för solljus tillräckligt länge blekts det och blir vitt igen. Vitt jungfruvax ska inte förväxlas med vitt bivax vilket blekts med kemikalier som säljs i t.ex. hobbybutiker. Även färgat bivax förekommer i hobbybutiker och är inget vi rekommenderar heller. Oblekt och ofärgat bivax har en säregen doft av honung, det doftar bivax skulle man kunna säga.

Skörda bivax

Biodlare kan skörda ett överskott av bivax vid avtäckning eller pressning av vaxkakor när honung skördas (skattas), eller när trasiga, skadade eller gamla vaxkakor smälts ur bikupans ramar. Skörd av bivax görs normalt inte för vaxets värde utan bihälsans skull. Bivaxet byts ut efterhand för att hålla en god hygien i bisamhället och bikupan. Bivaxet separeras från honungsrester med olika typer av vaxsmältare (t.ex. solvaxsmältare, ångvaxsmältare eller avtäckningsvaxsmältare). Inom biodling återanvänds vaxet till gjutning eller valsning av nya vaxmellanväggar, eller pensling/rollning av mellanväggar av plast. Köper du grovsilat bivax i block från biodlare kan det behöva finsilas på andra partiklar från bisamhälle innan användning.

Restsubstanser i bivax

Avtäckningsvax av vaxlock är liksom jungfruvax också ofta nytt, vitt bivax och är ofta att föredra vid tillverkning av bivaxsalva. Avtäckningsvax sägs ha inga eller mindre restsubstanser från preparat för t.ex. varroabekämpning. Mängden restsubstanser i bivax oavsett vaxtyp hänger dock på biodlarens rutiner för bihälsa; om preparat används, typ av preparat, i vilka mängder och när preparaten används. Speciellt importerat bivax kan innehålla bekämpningsmedel och läkemedel som är otillåtna i Sverige eller t.o.m. vara förfalskat bivax som blandats med andra ämnen. Använd bivax från områden utan kemikalieintensiva jordbruksområden, eftersom forskning visar att agrokemiska restsubstanser kan finnas i såväl bivax som bipollen och honung.

Falskt bivax

Falskt bivax förekommer oftast när importen ökar under tider då vaxbrist råder. Det förekommer fall där biodlare beställt bivax från t.ex. Kina, Europa eller via importörer i Sverige och fått “kakras eller kakfall” i bikupans vaxkakor. Analyser brukar visa att det är bivax blandat med paraffin, inget man bör använda till varken hudvård eller biodling. Även seriösa återförsäljare har genom tiderna råkat sälja falskt bivax, men är det en återförsäljare i Sverige är det troligtvis lättare att få pengarna tillbaka. Ersättning bör också begäras för förlorade bisamhällen, förstörd honungsskörd eller bivaxsalva etc. Misstänker du att du köpt falskt bivax kan du kontakta Bihälsokonsulenten hos Sveriges Biodlares Riksförbund, skicka in ett prov och få det testat.

Syntetiskt bivax

Begreppet “syntetiskt bivax” är att jämföra med falskt bivax eller falsk marknadsföring eftersom det antingen är äkta bivax eller inte bivax alls. Syntetiskt bivax

Ekologiskt bivax

Ekologiskt bivax kommer från biodlingar certifierade enligt regler för ekologisk biodling. Många av Sveriges biodlare driver sin biodling enligt ekologiska principer men har ingen ekologisk märkning på grund av merarbete eller kostnader som det kan innebära. Det är främst lantbruket och naturen i biodlingens omgivning som avgör om bivaxet kan produceras ekologiskt.

Forskning om bivax

Läs forskningsartiklar om bivax hos ScienceDirect.

Köpa bivax

Bivax säljs oftast som vaxmellanväggar eller vaxblock, och ibland som flingor eller pellets. Köp alltid bivax med tydligt ursprung, från lokala biodlare, välkända biredskapsförsäljare eller tillverka egna vaxmellanväggar av eget bivax om du är biodlare.

Bivax - Vaxkörtlar - Honungsbi
Honungsbin producerar bivaxet i vaxkörtlar på undersidan bakkroppen där vaxfjäll utsöndras.
Vitt bivax
Nybyggt bivax, så kallat jungfruvax, har vit färg när bina producerar det i sina vaxkörtlar.
Gult bivax
Med tiden får bivaxet färg av honung och pollen som honungsbina lagrar i vaxkakornas celler.
Brunt bivax
Här syns mörkt bivax på vaxkakor i bikupans yngelrum. Där bina föder upp nya yngel mörknar vaxkakorna allt eftersom.
Bivax - Kokonger - Vaxkaka - Yngelram
När bivax återanvänds och smälts ur gamla, mörka vaxkakor som det har varit yngel i blir rester av kokonger (protein/silke) från yngel kvar som en restprodukt. Det är skinn från binas yngel, propolis, pollen, smuts mm som byggs upp i yngel-cellerna med tiden. Detta kan torkas och användas som braständare.
Bivax - Avtäckningsvax
Avtäckningsvax eller täckvax kallas vaxlocken som honungsbin bygger på vaxkakornas celler när honungen är mogen. Vaxlocken tas bort (täcks av / avtäcks) när honungen skördas. Ofta är avtäckningsvaxet nybyggt, vitt bivax men det kan också vara färgat vax som bina tar från andra delar av vaxkakorna. Avtäckningsvax används främst till hudvårdsprodukter.
Bivax - Vaxmellanväggar - Mellanväggar
Vaxmellanväggar eller mellanväggar, är bivax som smälts, rensats och gjutits eller valsats och präglats med sexkantigt cellmönster. Vaxmellanväggar används inom biodling till ramar i bikupan för att underlätta för bina att bygga vaxkakornas celler. Mellanväggar kan också användas till enkel ljustillverkning mm. Vaxmellanväggar säljs hos biredskapsförsäljare eller lokala biodlare.
Bivax Vit beläggning
Om bivax lagras länge och svalt kan det bildas en vit beläggning. Det påverkar inte bivaxets kvalitet utan visar bara att bivaxet har bra kvalitet. Beläggningen försvinner när bivaxet smälts på nytt. Bilden visar grovsilat bivax i block som ofta säljs hos lokala biodlare.
Kakras - Falskt Bivax - Fuskvax
Bilden ovan visar kakras/kakfall inträffat 2017 med förfalskade vaxmellanväggar som en nybliven biodlare köpte hos den relativt okända butiken “Bikupa.eu”. Även mer kända biredskapsförsäljare har ibland råkat sälja falskt bivax. Risken ökar särskilt i tider med vaxbrist då importen ökar.
Bivaxsalva - Bivax - Salva
Bivaxsalva är ett populärt sätt att använda bivax.
Rulla egna ljus av bivax
Rullade bivaxljus av vaxmellanväggar. Vackra ljus som är lätt göra själv.
Träbalsam med bivax
Bivax skyddar trä, textil, skinn mm.
Honungsbroschyr - Honung broschyr

ALLT OM HONUNG

Sveriges bästa sajt om honung och biprodukter. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM HONUNG

Sveriges bästa sajt om honung och biprodukter. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM HONUNG™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Läs mer

error: