ALLT OM HONUNG
Bivax

Bivax

Vad är bivax?

Bivax är byggmaterialet i bisamhällets vaxkakor. Honungsbin producerar bivax i vaxkörtlar på undersidan bakkroppen där vaxfjäll utsöndras. Av vaxfjällen bygger bina vaxkakor med celler för att lagra honung och pollen (bibröd) i. Cellerna används även som barnkammare för nya bin. Vaxkakornas celler får det sexkantiga mönstret som är den välkända symbolen för honungsbin, honung och biodling. Det går åt flera kilo honung som energi för bina att producera ett kilo bivax.

Film om bivax – en introduktion till bisamhällets byggmaterial.

Bivaxets färg och doft

Bivaxets färg är från början färglösa vaxfjäll som blir ogenomskinligt eller vitt så kallat jungfruvax, när arbetsbina tuggar och bygger vaxkakor. Med tiden blir bivax gult- och brunfärgat av honung, pollen-oljor och propolis, allt eftersom bina använder det (se bilder nedan). I vaxkakor med celler där bina föder upp nya bin blir bivaxet med tiden mörkbrunt av kokonger, propolis, pollen mm.

Oblekt och ofärgat bivax har en säregen doft av honung, det doftar bivax skulle man kunna säga. Om gult bivax utsätts för solljus tillräckligt länge blekts det och blir vitt igen. Vitt jungfruvax ska inte förväxlas med industriellt blekt vitt bivax, vilket kan ha blekts med kemikalier, denna typ av vax kan förekomma i diverse hobbybutiker och nätbutiker. Även färgat bivax förekommer i handeln och det är inget vi rekommenderar att du använder i hushållet heller.

Bivax - Vaxkörtlar - Honungsbi

Honungsbin producerar bivaxet i vaxkörtlar på undersidan bakkroppen där vaxfjäll utsöndras.

Vitt bivax

Nybyggt bivax, så kallat jungfruvax, har vit färg när bina producerar det i sina vaxkörtlar.

Gult bivax

Med tiden får bivaxet färg av honung och pollen som honungsbina lagrar i vaxkakornas celler.

Brunt bivax

Här syns mörkt bivax på vaxkakor i bikupans yngelrum. Där bina föder upp nya yngel mörknar vaxkakorna allt eftersom.

Bivax - Vaxkaka - Mellanvägg - Avtäckningsvax

Här är olika begrepp som inom biodling används för att beskriva bivax i dess olika former.

Skörda bivax

Biodlare kan skörda ett överskott av bivax vid avtäckning eller pressning av vaxkakor när honung skördas (skattas), eller när trasiga, skadade eller gamla vaxkakor smälts ur bikupans ramar. Överskottet av bivax kan ligga omkring 500 gram bivax per år och bisamhälle/bikupa. Men skördens storlek varierar starkt beroende på bisamhällets styrka, bigårdens placering och väderlek, samt biodlarens arbetsmetoder och redskap för vaxhantering.

Skörd av bivax görs inte enbart för bivaxets värde utan även för bihälsans skull. Bivaxet byts ut efterhand för att hålla en god hygien i bisamhället och bikupan. Bivaxet separeras från honungsrester med olika typer av vaxsmältare (t.ex. solvaxsmältare, ångvaxsmältare eller avtäckningsvaxsmältare). Inom biodling återanvänds vaxet till gjutning eller valsning av nya vaxmellanväggar, eller pensling/rollning av mellanväggar av plast.

Bivax - Kokonger - Vaxkaka - Yngelram

När bivax återanvänds och smälts ur gamla, mörka vaxkakor som det har varit yngel i blir rester av kokonger (protein/silke) från yngel kvar som en restprodukt. Det är skinn från binas yngel, propolis, pollen, smuts mm som byggs upp i yngel-cellerna med tiden. Detta kan torkas och användas som braständare.

Bivax - Avtäckningsvax

Avtäckningsvax eller täckvax kallas vaxlocken som honungsbin bygger på vaxkakornas celler när honungen är mogen. Vaxlocken tas bort (täcks av / avtäcks) när honungen skördas. Ofta är avtäckningsvaxet nybyggt, vitt bivax men det kan också vara färgat vax som bina tar från andra delar av vaxkakorna. Avtäckningsvax används främst till hudvårdsprodukter.

Bivax - Vaxmellanväggar - Mellanväggar

Vaxmellanväggar eller mellanväggar, är bivax som smälts, rensats och gjutits eller valsats och präglats med sexkantigt cellmönster. Vaxmellanväggar används inom biodling till ramar i bikupan för att underlätta för bina att bygga vaxkakornas celler. Mellanväggar kan också användas till enkel ljustillverkning mm. Vaxmellanväggar säljs hos biredskapsförsäljare eller lokala biodlare.

Bivax Vit beläggning

Om bivax lagras länge och svalt kan det bildas en vit beläggning. Det påverkar inte bivaxets kvalitet utan visar bara att bivaxet har bra kvalitet. Beläggningen försvinner när bivaxet smälts på nytt. Bilden visar grovsilat bivax i block som ofta säljs hos lokala biodlare.

Använda bivax

Bivax har använts länge i människans historia för ljustillverkning, gjuteri- och textilframställning, till läkemedel, kosmetik och hudvård (bivaxsalva, bivaxolja, läppbalsam/bivaxcerat, läppstift, tandtråd mm), som ytbehandling eller impregnering (till trä, skinn, skärbrädor, järn, godis, kulfett, vaxkritor mm).

Bivax som tillsats

  • Som tillsats är bivaxets E-nummer E 901.
  • Bivax är alltid en animalisk råvara från bisamhället, ser du någon sälja syntetiskt bivax är det falsk marknadsföring.

Bivaxets konsistens, smältning och flampunkt

  • Bivax har fast konsistens i rumstemperatur.
  • Bivax blir hårt och sprött i kyla.
  • Bivax mjuknar vid uppvärming.
  • Bivax smälter vid ca 62-65°C.
  • Bivax har en flampunkt vid 204.4°C.

Bivaxsalva - Bivax - Salva

Bivaxsalva är ett populärt sätt att använda bivax.

Rulla egna ljus av bivax

Rulla, gjut eller stöp egna bivaxljus. Vackra ljus som är lätt göra själv.

Träbalsam med bivax

Bivax skyddar och ger lyster till trä, textil, skinn mm.

Bivax för sömnad & trådning

Bivax ger vattenavvisande egenskaper åt textil och används till trådning.

Se fler tips på hur du kan använda bivax.

Restsubstanser i bivax

Avtäckningsvax av vaxlock är liksom jungfruvax också ofta nytt, vitt bivax och är ofta att föredra vid tillverkning av bivaxsalva. Avtäckningsvax sägs ha inga eller mindre restsubstanser från preparat för t.ex. varroabekämpning. Köper du grovsilat bivax i block från biodlare kan det behöva finsilas på andra partiklar från bisamhälle innan användning.

Mängden restsubstanser i bivax oavsett vaxtyp hänger dock på biodlarens redskap och rutiner för bihälsa; om preparat används, typ av preparat, i vilka mängder och när preparaten används. Speciellt importerat bivax kan innehålla bekämpningsmedel och läkemedel som är otillåtna i Sverige eller t.o.m. vara förfalskat bivax som blandats med andra ämnen. Använd bivax från områden utan kemikalieintensiva jordbruksområden, eftersom forskning visar att agrokemiska restsubstanser kan finnas i såväl bivax som bipollen och honung.

Kakras - Falskt Bivax - Fuskvax

Bilden ovan visar kakras/kakfall inträffat 2017 med förfalskade vaxmellanväggar som en nybliven biodlare köpte hos en relativt ny biredskapsbutik. Även mer kända biredskapsförsäljare har ibland råkat sälja falskt bivax. Risken ökar särskilt i tider med vaxbrist då importen ökar.

Falskt bivax

Falskt bivax förekommer oftast när importen ökar under tider då vaxbrist råder. Det förekommer fall där biodlare beställt bivax från t.ex. Kina, Europa eller via importörer i Sverige och fått “kakras eller kakfall” i bikupans vaxkakor. Analyser brukar visa att det är bivax blandat med paraffin, inget man bör använda till varken hudvård eller biodling.

Även seriösa återförsäljare har genom tiderna råkat sälja falskt bivax, men är det en återförsäljare i Sverige är det troligtvis lättare att få pengarna tillbaka. Ersättning bör också begäras för förlorade bisamhällen, förstörd honungsskörd eller bivaxsalva etc.

Misstänker du att du köpt falskt bivax kan du kontakta Bihälsokonsulenten hos Sveriges Biodlares Riksförbund eller Jordbruksverket, skicka in ett prov och få det testat.

Syntetiskt bivax

Bara 100% bivax från honungbin får kallas bivax. Begrepp som “syntetiskt bivax” eller “veganskt bivax” är det samma som falskt bivax och falsk marknadsföring. Detta eftersom bivax bara kan framställas animaliskt av honungsbin, annars är det frågan om en sammansatt produkt av bivax och något annat ämne, eller i värsta fall en fabrikstillverkad produkt med noll procent bivax.

Varning för pro-ryskt bivax

Vi vill varna en för webbplats som dyker upp i sökmotorer, som under religös täckmantel påstår sig sälja ekologiskt bivax från “ett kloster”, där “en del av eventuell vinst” påstås gå till stöd för Ukraina. Men webbplatsen har en film som stolt visar upp bilder på ett ryskt kloster. Företagsuppgifter saknas helt, det finns bara ett telefonnummer och en adress i bandhagen. Det finns skäl att misstänka samma aktivitet likt de nunnor som stödjer rysslands invasion av Ukraina.

Ekologiskt bivax

Ekologiskt bivax kommer från biodlingar certifierade enligt regler för ekologisk biodling. Många av Sveriges biodlare driver sin biodling enligt ekologiska principer men har ingen ekologisk märkning på grund av merarbete eller kostnader som det kan innebära. Det är främst lantbruket och naturen i biodlingens omgivning som avgör om bivaxet kan produceras ekologiskt.

Forskning om bivax

Läs forskningsartiklar om bivax hos ScienceDirect.

Köpa bivax

Bivax säljs oftast som vaxmellanväggar eller vaxblock, och ibland som flingor eller pellets. Köp alltid bivax med tydligt ursprung, i första hand från lokala biodlare och välkända biredskapsförsäljare, eller skörda eget överskott av bivax och tillverka egna vaxmellanväggar om du är biodlare.

ALLT OM HONUNG

Sveriges bästa sajt om honung och biprodukter. Här finns alla fakta, recept och tips för ditt hushåll. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

ALLT OM HONUNG

Sveriges bästa sajt om honung och biprodukter. Här finns alla fakta, recept och tips för ditt hushåll. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: