ALLT OM HONUNG
Försommarhonung - Sorthonung - Honung

Försommarhonung

Försommarhonung är en allmän beteckning för multifloral sorthonung av nektar från årets tidigaste dragväxter, till exempel sälg, lönn, kastanjrönn, äpple, körsbär, päron, plommon, krikon, svarta och röda vinbär, krusbär, maskrosor och raps.

Försommarens honung äter bina för det mesta upp själva under uppbyggnaden av bisamhället. Finns till exempel stora fält med raps, maskros, eller många lönnar eller kastanjer i närheten av bigården kan emellertid skörden av försommarhonung bli betydande.

Monofloral, blomspecifik eller sortren sorthonung som skördas av biodlare från den svenska försommaren är oftast rapshonung och maskroshonung.

Film om försommarhonung.

Försommarhonungens smak

Försommarhonungens smak varierar beroende på vilka växter bina samlat nektar från.

Försommarhonungens färg

Försommarhonungens färg är ofta ljus, gulaktig om den kommer från maskrosor, vitaktig om den är från raps.

Försommarhonungens konsistens

Försommarhonungens konsistens varierar beroende på vilka växter bina samlat nektar från. Kristalliserad honung från raps är t.ex. hård i konsistensen medan ren maskroshonung är mjukare och smörig i konsistensen.

Regler och kontroll

För att honung skall få säljas som försommarhonung krävs att biodlaren skördar honungen i början av sommaren innan högsommarens blomning kommer igång. För att kontrollera vilka blommor bina samlat nektar ifrån görs en pollenanalys av honungen.

Köpa försommarhonung

Försommarhonung kan köpas hos lokala biodlare om sorthonung skördas, om märkningen försommarhonung används och förhållandena har varit gynnsamma.

error: