HMF / Hydroximetylfurfural

Honung som lagrats länge får en syrlig smak, bl a beroende på att halten HMF (hydroximetylfurfural) ökar med tiden och allra mest vid varm lagring. HMF i höga doser är skadligt för bin, för biodlare är den mest intressant därför att HMF-halten används som kvalitetsmätare för honung i internationell handel.

Läs mer  i boken Bin till nytta och nöje.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung

Youtube