ALLT OM HONUNG
Naringsinformation för honung

HMF / Hydroximetylfurfural

Honung som lagrats länge får en syrlig smak, bland annat beroende på att halten HMF (hydroximetylfurfural) ökar med tiden och allra mest vid varm lagring. Hög HMF-halt kan betyda att honung har värmts för mycket eller lagrats för varmt.

HMF i höga doser är skadligt för honungsbin men inte för människor. Om honungen värmts för mycket kan de naturliga enzymerna i honungen förstöras, samt smak och konsistens påverkas.

För biodlare är HMF-halten mest intressant därför att den används som kvalitetsmätare för honung i internationell handel, för att upptäcka fusk med honung. I honung som säljs till konsumenter måste HMF-halten ligga under ett visst gränsvärde, men honung från tropiska länder får ha ett högre gränsvärde.vensk honung Kläder Affischer Honungsbi | ALLT OM HONUNG Honungsbroschyr - Honung broschyr

ALLT OM HONUNG

Sveriges bästa sajt om honung och biprodukter. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM HONUNG

Sveriges bästa sajt om honung och biprodukter. Följ eller kontakta oss.

error: