ALLT OM HONUNG
Ljunghonung - Sorthonung - Honung

Ljunghonung

Ljunghonung är en monofloral sorthonung som härstammar till större delen av nektar från växten ljung.

Den aromatiska ljunghonungen är uppskattad för sina smakuppleverser och antibakteriella egenskaper. Ljunghonungen är den europeiska motsvarigheten till den överhajpade manukahonungen som importeras från fjärran länder och dessutom förfalskas i stor omfattning.

Ljunghonung kan skördas av biodlare i trakter med ljung under sensommar och höst vid gynnsamma förhållanden.

Ljunghonung kan också vara en del i allmänna, multiflorala honungssorter som sensommarhonung och hösthonung, eller geografisk honung som t.ex. skogshonung.

Film som visar hur svensk ljunghonung skördas och slungas.

Antibakteriella egenskaper

Ljunghonung har antibakteriella egenskaper liknande manukahonungen. Karolinska institutet genomförde 2006 en metodstudie. Där påvisade man att även svensk ljunghonung hade vissa antibakteriella egenskaper, om än inte lika höga som manukahonungens. Nyare studier har visat att lokal europeisk honung inte är sämre än manuka-honung och kan delvis till och med överträffa den.

För miljömedvetna konsumenter är det en klar fördel att välja närproducerad svensk ljunghonung istället för manukahonungen som fraktats runt halva jordklotet och dessutom oftast är förfalskad.

Ljunghonungens smak

Ljunghonung är extra smakrik, aromatisk.

Ljunghonungens färg

Nyslungad ljunghonung är rödbrun i färgen. När ljunghonungen kristalliserar får den en brun färg.

Ljunghonungens konsistens

Ljunghonung har en hög fruktsockerhalt och geléaktig konsistensHonungslossare är ett biredskap som oftast krävs för att mjuka upp och extrahera den geléaktiga ljunghonungen ur vaxkakorna. Det är ett omständigt merarbete för biodlare att perforera varje honungsram, och därför säljs ljunghonung till ett högre pris än övriga nordiska honungssorter.

Regler och kontroll

För att honung skall få kallas ”Ljunghonung” krävs en pollenhalt på över 50% från ljungblomman. För beteckningar som t.ex. ”Sensommarhonung med ljung” räcker det 30% pollenhalt från ljung. För att kontrollera vilka blommor honungsbina samlat nektar ifrån görs en pollenanalys av honungen.

Köpa ljunghonung

Ljunghonung kan köpas hos lokala biodlare om sorthonung skördas och förhållandena har varit gynnsamma.

error: