Ljunghonung

Ljunghonung - Sorthonung - Honung

Ljunghonung är blomspecifik sorthonung av nektar från ljung. Den smakrika ljunghonungen är uppskattad för sin rika smak och antibakteriella egenskaper. Ljunghonungen är den svenska motsvarigheten till den hypade manukahonungen. Ljunghonung skördar en del biodlare under sensommar och höst vid gynnsamma förhållanden. Ljunghonung kan också vara en del i sorthonung som sensommarhonung, hösthonung eller skogshonung.

Ljunghonungens smak

Ljunghonung är extra smakrik, aromatisk.

Ljunghonungens färg

Nyslungad ljunghonung är rödbrun i färgen. När ljunghonungen kristalliserar får den en brun färg.

Ljunghonungens konsistens

Ljunghonung har en hög fruktsockerhalt och geléaktig konsistens. Ljunghonungen är svår att slunga ur vaxkakan. Den kräver specialverktyg, så kallade honungslossare, som mjukgör/lossar honungen i cellerna på vaxkakan.

Antibakteriella egenskaper

Ljunghonung har antibakteriella egenskaper liknande manukahonungen. Karolinska institutet genomförde 2006 en metodstudie. Där påvisade man att även svensk ljunghonung hade vissa antibakteriella egenskaper, om än inte lika höga som manukahonungens. Välj närproducerad svensk ljunghonung istället för manukahonungen som fraktats runt halva jordklotet och dessutom oftast är förfalskad.

Regler och kontroll

För att honung skall få kallas “Ljunghonung” krävs en pollenhalt på över 50% från ljungblomman. För beteckningar som t.ex. “Sensommarhonung med ljung” räcker det 30% pollenhalt från ljung. För att kontrollera vilka blommor honungsbina samlat nektar ifrån görs en pollenanalys av honungen.

Köp ljunghonung

Ljunghonung kan köpas hos lokala biodlare om sorthonung skördas och förhållandena har varit gynnsamma.

Film som visar hur svensk ljunghonung skördas och slungas.

Honungslossare som krävs för att extrahera den geléaktiga ljunghonungen ur vaxkakorna.

Biodlingsföretagarna
Svensk honung - Köpa Honung - Närproducerad Honung
Biodling
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung
Tryck egna etiketter