ALLT OM HONUNG
Nektar

Nektar

Nektar är en söt vätska som produceras i många blommor för att attrahera insekter för att dessa ska pollinera (befrukta) blomman.

Nektarn produceras vanligen i speciella organ, nektarier och lagras i nektargömmen (honungsgömmen) i blommorna. Nektargömmena kan vara fack eller sporrar och ofta har blomman streck- eller fläckmönster som leder pollinatören rätt.

Nektarn kan konsumeras av djuret direkt eller tas med till boet där djuret kan ge det till sin avkomma eller lagra det. Bin (honungsbin) är några av de mest kända nektarsamlande insekterna och används av människor för att ge honung.

Källa: Wikipedia

All honung kommer inte från nektar

Honung med nektar som källa kategoriseras som nektarhonung. Bladhonung är en annan kategori där källan till honung inte är nektar utan istället är honungsdagg, som är växtsafter i sekret från bladdlöss.

error: