ALLT OM HONUNG
Hållbarhet och förvaring av honung

Hållbarhet och förvaring

Honungens hållbarhet

Honung köpt i affären har en hållbarhet på ca 2-3 år, från tappdatum, i oöppnad förpackning. Men sannolikt håller den sig mycket längre om den försvaras på rätt sätt. Ibland märks honung med bäst-före datum men det betyder alltså ”bäst” före. Honungen blir inte oätbar efter bäst-före datumet.

Honung kan med tiden mörkna, tappa smak, skikta sig eller jäsa, men den är alltid ätbar. Smakar inte honungen längre gott kan den användas till matlagning och bakning. Honung kan också bäst-före märkas t.ex. ”Bäst före: Öppnad burk 12 månader” eller ”Bäst före, oftast bra efter: Datum”.

Legenden säger att ätbar honung hittades i Egyptens pyramider och gravar, men det rör sig troligtvis bara om spår av honung i kärl. Läs diskussionen hos wikipedia. Hur det än är, så länge är det väl ingen vits att spara honung längre än för vinterhalvårets konsumtion, om nu honungen inte är så himla guda-god att man vill begrava sig med den.

Film som förklarar hur länge honung håller och hur du förvarar honung på bäst sätt.

Förvaring av honung

Långtidsförvara alltid honung med tätslutande lock, mörkt och svalt, ej över 15°C. Undvik direkt solljus. Ett mörkt och svalt skafferi, kylskåp eller källare passar bra till långtidsförvaring av honung. Glasburk är att föredra före plast eller metall under mycket långa förvaringstider. Yrkesbiodlare långtidsförvarar honung i kylrum, då i metall eller plastkärl om den inte redan är tappad på honungsburk, men biodlare omsätter oftast sin honungsskörd inom något år.

Förvaras honung för varmt kan den skikta sig eller jäsa. Förvaras honung kallt, i t.ex. kylskåp blir konsistensen hårdare. Honung går bra att frysa, det görs då främst med nyslungad/färsk honung eller kakhonung, under sommarhalvåret då honung skördas i Norden. När den frysta honungen tinas så blir den flytande igen, så länge den var flytande vid infrysning.

Nordiska honungssorter blir annars förr eller senare oftast fast i konsistensen och då kan man värma den försiktigt om man vill göra den flytande.

Vad som kan hända med honungen i honungsburken vid förvaring

Honung med rimfrostmönster på burken
Rimfrostmönster på honung.
Om rimfrostliknande mönster uppstår på insidan honungsburken kan det bero på låg vattenhalt, att den förvarats i låg temperatur eller hur den hanteras. Det är inget fel på honung med rimfrostmönster, den har ingen smakförändring och är fullt ätbar. Man kan lätt luras att det är mögel men det är bara kosmetiskt och helt ofarligt. Läs mer och se en film om rimfrost på honung.  
Skiktad honung
Skiktad honung.
Honung som förvaras i för hög värme kan skikta sig. Kristalliserat druvsocker sjunker till botten och fruktsocker lägger sig överst. Det är inget fel på honung som skiktat sig, rör samman skikten med en sked och ställ honungsburken på en svalare plats. Läs mer och se en film om skiktad honung.
Jäst honung
Jäst honung.
Om honungen ökar i volym och luktar jäst har den antagligen börjat jäsa p.g.a. hög vattenhalt eller för varm lagringstemperatur. Honungen är inte otjänlig i och med jäsning. Den kan användas till matlagning och bakning utan problem. En del gillar t.o.m. den jästa smaken. För att stanna jäsningen kan honungen ställas i kylskåp. Läs mer och se film om jäst honung.
error: