ALLT OM HONUNG
Orörd honung eller Rörd honung | ALLT OM HONUNG

Orörd eller rörd honung

Orörd honung

Orörd honung är honung som inte rörs under honungshanteringen. Orörd honung brukar säljas till kund som Nyslungad honung, Direkttappad honung, eller Gammaldags honung.

Efter att honung skördats kan biodlaren välja att tappa den direkt på burk, där den får självkristallisera. När honungen får kristallisera utan rörning kan grova kristaller bildas och honungen kan få en mer oregelbunden konsistens. Orörd honung kan också påverka smakupplevelsen.

Rörd honung

Rörd honung är honung som ympas och rörs, eller bara rörs under kristalliseringen. Om honung rörs under kristalliseringen får den en mer finkristallin, slät och homogen konsistens.

Rörd och eventuellt ympad honung brukar inte anges på förpackningen, men kan givetvis anges om biodlaren vill poängtera skillnaden mot eventuell direkttappad honung i sitt honungssortiment.

Orörd eller rörd – vilken honung är bäst?

Ympad och rörd honung inte är en sämre eller bättre produkt än orörd honung. Det handlar om vad du själv som biodlare eller konsument föredrar. En del gillar den gryniga och sockriga konsistensen, medan andra föredrar den rörda och smöriga konsistensen.

Var köper jag rörd eller orörd honung?

Mycket av honungen som säljs i handeln är rörd honung. Söker du efter orörd honung ska du kontakta lokala biodlare som säljer honung som Nyslungad honung under sommaren. Under andra årstider kan orörd honung säljas som Direkttappad honung, eller Gammaldags honung. Men det varierar från biodlare till biodlare hur honungen hanteras och vad som anges på förpackningen.

error: