Hygroskopisk

Honung är hygroskopisk, dvs den suger åt sig vatten från luft med hög luftfuktighet och den tar smak av starkt doftande ämnen i dess närhet.

Läs mer om honung i böckerna Bin till nytta och nöje och Honung.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung

Youtube