ALLT OM HONUNG
Raw honung / Rå honung

Hygroskopisk honung

Honung är hygroskopisk vilket betyder att honung suger åt sig vatten från luft med hög luftfuktighet och tar smak av starkt doftande ämnen i dess närhet.  Därför är det viktigt att inte exponera honung för fuktig luft eller starka dofter.

Honungskonsumenten ska alltid förvara sin honung i honungsburk med tätslutande lock. Biodlare ska sköta honungshantering i slungrum med normal luftfuktighet och hålla lock på honungskärl tätslutande.

Läs mer om honung i böckerna Bin till nytta och nöje och Honung.

error: