Maskroshonung

Maskroshonung - Sorthonung - Honung

Maskroshonung är blomspecifik sorthonung av nektar från växten maskros. Maskroshonung är ofta den första honungen som bina lämnar ett överskott på till biodlare i vårt nordiska klimat. Under kalla vårar behöver honungsbin denna honung själva men gynnsamt väder och kraftig blomning av maskros kan ge ett betydande överskott till honungsskörd. Ren maskroshonung är sällsynt eftersom t.ex. frukträd, bärbuskar och lönn blommar samtidigt. Därför säljs säsongens tidiga honung ibland som t.ex. Försommarhonung eller Maskroshonung med lönn och fruktblom. Maskroshonung skall inte förväxlas med Maskrossirap, en sirap kokad med maskrosblommor, som ibland felaktigt kallas maskroshonung.

Maskroshonungens smak

Maskroshonung är extra smakrik och aromatisk.

Maskroshonungens färg

Maskroshonungens färg är halmfärgad. Hög halt av pollen ger den gula färgen.

Maskroshonungens konsistens

Maskroshonung har en hög druvsockerhalt. Honungen blir får fina kristaller (finkristallin) vid kristallisering. Väl rörd maskroshonung får en smörig konsistens.

Regler och kontroll

För att honung skall få säljas som “Maskroshonung” krävs en pollenhalt på över 50% från maskrosblomman. För beteckningar som t.ex. “Försommarhonung med maskros” räcker det 30% pollenhalt från maskros. För att kontrollera vilka växter bina samlat nektar från görs en pollenanalys av honungen.

Köp maskroshonung

Maskroshonung kan köpas hos lokala biodlare om sorthonung skördas och förhållandena har varit gynnsamma.

En film om svensk maskroshonung.

Biodlingsföretagarna
Svensk honung - Köpa Honung - Närproducerad Honung
Biodling
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung
Tryck egna etiketter