Lindhonung

Lindhonung - Sorthonung - Honung

Lindhonung är blomspecifik sorthonung av nektar från lind. Kring herrgårdar och kyrkor, där det ofta finns många lindträd, kan biodlare skörda lindhonung. Lindhonung kan också vara en del i sorthonung som Högsommarhonung eller Sommarhonung. Under varma perioder kan lindar ge bladhonung (honungsdagg) vid bladlusangrepp. Lindhonung har låg halt av pollen på grund av att pollenet faller ur de nedåt hängande blommorna i trädet.

Lindhonungens smak

Lindhonung är extra smakrik, frisk, mintaktig, aromatisk.

Lindhonungens färg

Lindhonungens färg är ljusgul.

Lindhonungens konsistens

Lindhonung har oftast mjuk och smörig konsistens.

Regler och kontroll

För att honung skall få kallas “Lindhonung” krävs en pollenhalt på över 50% från lindblomman. För beteckningar som t.ex. “Sommarhonung med lind” räcker det 30% pollenhalt från lind. För att kontrollera vilka blommor honungsbin samlat nektar från görs en pollenanalys av honungen.

Köp lindhonung

Lindhonung kan köpas hos lokala biodlare om sorthonung skördas och förhållandena har varit gynnsamma.

Film om Lindhonung – Sorthonung av nektar från lind.

Biodlingsföretagarna
Svensk honung - Köpa Honung - Närproducerad Honung
Biodling
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung
Tryck egna etiketter