Högsommarhonung

Högsommarhonung - Sommarhonung - Sorthonung - Honung

Högsommarhonung eller Sommarhonung är allmänna beteckningar för sorthonung av nektar från högsommarens dragväxter. Högsommaren ger i regel årets största honungsskörd. Viktiga dragväxter för honungsbin under högsommaren är raps, klöver, hallon, rallarros, lind, lingon, blåbärtistel m.fl. Blomspecifik sorthonung från den svenska högsommaren är oftast rapshonung, klöverhonung, hallonhonung eller lindhonung.

Högsommarhonungens smak, färg och konsistens

Högsommarhonungens smak, färg och konsistens varierar beroende på vilka växter honungsbina har samlat nektar från.

Regler och kontroll

För att sälja honung som högsommarhonung skördar biodlare honungen innan sensommarens blomning tar vid. Beteckningen ”Sommarhonung” har ett bredare användningsområde och kan användas på hela sommarens honungskörd. För sorter som t.ex. ”Sommarhonung med Hallon” ska minst 30% av pollenhalten vara från växten hallon. För blandsorter som t.ex. ”Sommarhonung med Hallon och Klöver” kan pollenhalten för respektive blomsort vara lägre men ändå betydande. För att kontrollera vilka blommor honungsbina har samlat nektar ifrån görs en pollenanalys av honungen.

Köp högsommarhonung

Högsommarhonung kan köpas hos lokala biodlare om sorthonung skördas och förhållandena har varit gynnsamma.

Film om Högsommarhonung och Sommarhonung – Svensk Sorthonung från högsommaren och sommaren.

Biodlingsföretagarna
Svensk honung - Köpa Honung - Närproducerad Honung
Biodling
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung
Tryck egna etiketter