ALLT OM HONUNG
Högsommarhonung - Sommarhonung - Sorthonung - Honung

Högsommarhonung

Högsommarhonung eller Sommarhonung är allmänna beteckningar för multifloral sorthonung av nektar från högsommarens dragväxter.

Högsommaren ger i regel årets största honungsskörd för biodlare i Sverige. Viktiga dragväxter för honungsbin under högsommaren är raps, klöver, hallon, rallarros, lind, lingon, blåbärtistel m.fl.

Monofloral, blomspecifik eller sortren sorthonung från den svenska högsommaren är oftast rapshonung, klöverhonung, hallonhonung eller lindhonung.

Film om Högsommarhonung och Sommarhonung – Svensk Sorthonung.

Högsommarhonungens smak, färg och konsistens

Högsommarhonungens smak, färg och konsistens varierar beroende på vilka växter honungsbina har samlat nektar från.

Regler och kontroll

För att sälja honung som Högsommarhonung skördar biodlare honungen innan sensommarens blomning tar vid.

Beteckningen Sommarhonung har ett bredare användningsområde och kan användas på hela sommarens honungskörd.

För sorter som t.ex. ”Sommarhonung med Hallon” ska minst 30% av pollenhalten vara från växten hallon. För blandsorter som t.ex. ”Sommarhonung med Hallon och Klöver” kan pollenhalten för respektive blomsort vara lägre men ändå betydande.

För att kontrollera vilka blommor honungsbina har samlat nektar ifrån görs en pollenanalys av honungen.

Köpa högsommarhonung

Högsommarhonung kan köpas hos lokala biodlare om sorthonung skördas, om beteckningen används och förhållandena har varit gynnsamma. Den mesta honung som säljs hos biodlare i Sverige innehåller honung från högsommaren även om det inte anges på förpackningen.

error: