ALLT OM HONUNG
Fjällhonung | ALLT OM HONUNG

Fjällhonung

Fjällhonung är en geografisk beteckning som kan användas på honung som skördas i fjälltrakter. Fjällhonung kan ha sitt ursprung i nektar och/eller honungsdagg från växter som t.ex. vide/sälg, maskros, daggkåpa, näva/midsommarblomster, rallarros/mjölkört, hallon, hjortron, blåbär, lingon, smörblommor, älggräs, fjällblommor, lappljung, rosling, fjällglim och prästkrage.

Beteckningar liknande Fjällhonung kan till exempel vara Bergshonung från bergiga trakter eller Alpinhonung från honung över trädgränsen.

Fjällhonungens färg

Fjällhonungens färg varierar beroende på vilka vilka växter som honungsbin samlat nektar från.

Fjällhonungens smak och konsistens

Fjällhonungens smak och konsistens varierar beroende på vilka växter honungsbin samlat nektar från.

Regler och kontroll

För att honung skall säljas som fjällhonung ska honungen skördas i fjälltrakter. För att kontrollera vilka växter honungsbina samlat nektar ifrån görs en pollenanalys av honungen.

Köpa fjällhonung

Fjällhonung kan köpas hos lokala biodlare som använder beteckningen eller som har bigårdar i fjälltrakter, och deras eventuella återförsäljare.

error: