ALLT OM HONUNG
Sensommarhonung - Honung - Sorthonung

Sensommarhonung

Sensommarhonung eller Hösthonung är allmänna beteckningar för multifloral sorthonung av nektar från säsongens sista dragväxter.

I vissa nordiska skogs- och kustlandskap skördas monofloral ljunghonung under sensommaren. Andra växter med sen blomning som kan ingå i sensommarhonung är t.ex. lind, klöversolros, murgrönasnöbär, höstfibbla m.fl.

Biodlare kan även få en bra skörd av bladhonung / skogshonung vid en sen värmebölja med kraftiga bladlusangrepp som ger honungsdagg till samlande honungsbin.

Film om sensommarhonung.

Sensommarhonungens färg, smak och konsistens

Sensommarhonungens färg, smak och konsistens varierar beroende på vilka växter honungsbina har samlat nektar eller andra växtsafter från. Sensommarhonungen är dock ofta mörkare i färgen jämfört med årets eventuella tidigare skördar av försommarhonung och högsommarhonung.

Regler och kontroll

För att sälja honung som sensommarhonung särskiljer biodlaren sensommarens honung från säsongens tidigare skördar. För att kontrollera vilka växter honungsbin samlat nektar ifrån görs en pollenanalys av honungen.

Köpa sensommarhonung

Sensommarhonung eller hösthonung kan köpas hos lokala biodlare om beteckningen används, om sorthonung skördas och förhållandena har varit gynnsamma. Sensommarhonung kan också ingå i biodlarens honung även om det inte anges på förpackningen.

error: