Köp honung

Allt om honung
Närproducerad honung – direkt från biodlaren

Ökad mångfald i din hembygd! Hundratals växt– och djurarter och inte minst vi människor är beroende av binas arbete. Honungsbiet är naturens bästa pollinerare. “Nästan allt vi äter är direkt eller indirekt beroende av pollinerande insekter” (citat som brukar tillskrivas Albert Einstein). Välj därför Svensk lokalt producerad honung nästa gång du handlar, för din egen och naturens skull.

Mer än honung

Många av biodlare säljer även sorthonung, smaksatt honung, bivax, bipollen, propolis, hygienprodukter, redskap för biodling, bisamhällen och bidrottningar m.m. Fråga din lokala biodlare.

Här finns din lokala biodlare

Gul: Biodlare
Orange: Biodlareföreningar
Brun: Biredskapsförsäljare

Vill du vara med på kartan?
Anmäl dig, ditt företag eller förening här.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung