ALLT OM HONUNG

Kontroll av honung

Kontroll av honungens ursprung

För att kontrollera vilka blommor bina samlat honungen ifrån görs en pollenanalys av honungen. För att honungen skall få namn efter blomsort (sorthonung) krävs en pollenhalt på över 50% från blomman (kan vara lägre för vissa växter). För allmänna beteckningar t ex ”Hösthonung med ljung” räcker det med 30 % pollenhalt från respektive blomsort.

Kontroll av vattenhalten i honung

Vattenhalten i honung mäts med en refraktometer. Vattenhalten kan variera mellan 15-18,5 %. Är den högre kan honungen börja jäsa.

Kontroll av diastas, enzymaktivitet

Gränsvärdet för enzymaktivitet är 8. Värden under 8 är  ej godkänt enligt honungsdirektivet.

Kontroll av HMF-värdet i honung

Kontroll av HMF-värdet gör för att se om honungen har varit uppvärmd/värmebehandlad. HMF-värdet i honung skall ligga under gränsvärdet < 40.

Testa honung

Det förekommer instruktioner på hur du ska kunna testa honung för dess äkthet här och var på nätet, dessa kan vi avfärda som mer eller mindre trams bara för att dra trafik. Fuskarna använder ofta så pass avancerade metoder att du knappast kan testa honung hemma i köket på ett korrekt sätt. Förhoppningsvis är det få personer som slösar honung på meningslösa hemtest. Ska du testa honung måste den skickas till ett proffesionellt laboratorium i t.ex. Tyskland för kontroll.

Tipsa om misstänkt livsmedelsfusk med honung

Har du misstankar om fusk med honung? På Livsmedelsverkets webbplats kan du anonymt tipsa om misstänkt livsmedelsfusk.

error: