Kontroll av honung

Kontroll av honungens ursprung
För att kontrollera vilka blommor bina samlat honungen ifrån görs en pollenanalys av honungen. För att honungen skall få namn efter blomsort (sorthonung) krävs en pollenhalt på över 50 % från blomman. För allmänna beteckningar t ex ”Hösthonung med ljung” räcker det med 30 % pollenhalt från respektive blomsort.

Kontroll av vattenhalten i honung
Vattenhalten i honung mäts med en refraktometer. Vattenhalten kan variera mellan 15-18,5 %. Är den högre kan honungen börja jäsa.

Kontroll av diastas, enzymaktivitet
Gränsvärdet för enzymaktivitet är 8. Värden under 8 är  ej godkänt enligt honungsdirektivet.

Kontroll av HMF-värdet i honung
Kontroll av HMF-värdet gör för att se om honungen har varit uppvärmd/värmebehandlad. HMF-värdet i honung skall ligga under gränsvärdet < 40.

Honungsringen – kontroll av honung

Honungsringen kontrollerar honung

Honungsringen är en oberoende ekonomisk förening som arbetar med kontroll av honungens ursprung och kvalité. Medlemmar i föreningen är större biodlare i Sverige som vill ha kontroll på sin produktion och analysera att den uppfyller EUs Honungsdirektiv. Honungsringen utför även analyser av i handeln förekommande honungsprodukter samt bistår med rådgivning i frågor rörande honungskvalité och ursprung.

Vill du testa honung?

Läs mer på honungsringen.se.

Tipsa om misstänkt livsmedelsfusk med honung

Har du misstankar om fusk med honung? På Livsmedelsverkets webbplats kan du anonymt tipsa om misstänkt livsmedelsfusk.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung

Youtube