ALLT OM HONUNG
Honungens konsistens

Värmebehandlad honung

För att honung skall förbli flytande måste den värmas till över 85°C under längre tid. HMF-halten (hydroximetylfurfural) ökar då i honungen och är i höga doser skadlig för bina som till och med kan dö av sådan honung. Honung med hög HMF-halt är inte skadlig för oss människor, men det som är nyttigt i honungen förstörs.

För den som vill smälta kristalliserad honung räcker det med ca 35°C för att göra honungen flytande, om den kristalliserar igen efter en tid är det bara att upprepa proceduren.

Överhettad honung räknas som bagerihonung.

error: