ALLT OM HONUNG
Mölska, honungsöl, malt-mjöd, öl-mjöd eller braggot

Mölska – Honungsöl

Mölska, honungsöl, malt-mjöd, öl-mjöd eller braggot, är öl eller en sorts mjöd som bryggs med malt och honung. Mjöd porträtteras ofta i film och litteratur som en skummande honungsdryck. Det stämmer dock bättre med mölska, som är ett honungsöl, medan mjöd är mer som ett honungsvin. Precis som vid mjödtillverkning har valet av honungssort betydelse för mölskans karaktär.

 

error: