Mölska – Honungsöl

Mölska, honungsöl, malt-mjöd, öl-mjöd eller braggot

Mölska, honungsöl, malt-mjöd, öl-mjöd eller braggot, är öl eller en sorts mjöd som bryggs med malt och honung. Mjöd porträtteras ofta i film och litteratur som en skummande honungsdryck. Det stämmer dock bättre med mölska, som är ett honungsöl, medan mjöd är mer som ett honungsvin. Precis som vid mjödtillverkning har valet av honungssort betydelse för mölskans karaktär.

I den här filmen visar Tony när han brygger egen mölska.

Biodlingsföretagarna
Svensk honung - Köpa Honung - Närproducerad Honung
Biodling
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung
Tryck egna etiketter