Tag - Katalas

Katalas

Enzymet katalas finns i vävnader hos både växter och djur, bland...

Allt om honung

Enzym

Enzym som finns i honung härstammar både från nektar och honungsbin...