Katalas

Enzymet katalas finns i vävnader hos både växter och djur, bland annat i människans saliv. Det katalyserar reaktionen där väteperoxid omvandlas tillsyrgas och vatten. Enzymet ingår i skyddet mot fria radikaler som annars kan bildas från väteperoxid. Katalas är ett peroxidas och ett hemprotein.

Källa: Wikipedia

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung