ALLT OM HONUNG
Honungsbin på vaxkaka - honung - ALLTOM HONUNG

Katalas

Katalas är ett enzym som finns i vävnader hos både växter och djur, bland annat i människans saliv. Det katalyserar reaktionen där väteperoxid omvandlas tillsyrgas och vatten. Enzymet ingår i skyddet mot fria radikaler som annars kan bildas från väteperoxid. Katalas är ett peroxidas och ett hemprotein. Läs mer hos Wikipedia.

error: