Tag - Enzym

Katalas

Enzymet katalas finns i vävnader hos både växter och djur, bland...

Diastas

Diastas heter ett enzym som bryter ner stärkelse och det finns både i...