Tag - Svensk honung

Rapshonung - Honung - Sorthonung

Rapshonung

Rapshonung är blomspecifik sorthonung av nektar från växten raps. I...

Lindhonung - Sorthonung - Honung

Lindhonung

Lindhonung är blomspecifik sorthonung av nektar från lind. Kring...

Hallonhonung - Sorthonung - Honung

Hallonhonung

Hallonhonung är blomspecifik, sortren sorthonung av nektar från...

Ljunghonung - Sorthonung - Honung

Ljunghonung

Ljunghonung är blomspecifik sorthonung av nektar från ljung. Den...

Klöverhonung - Sorthonung - Honung

Klöverhonung

Klöverhonung är blomspecifik sorthonung av nektar från klöver/klövrar...

Skogshonung - Sorthonung - Honung

Skogshonung

Skogshonung används som beteckning på honung som skördas i...