Kallslungad honung

Kallslungad honung - Kallrörd honung

Begreppen “kallslungad honung” eller “kallrörd honung” används ibland för att påstå att en sådan honung skulle vara bättre än en annan honung.

Kallslungad är ett marknadsföringstrix som användes av en stor honungsproducent i Tyskland på 1980-talet. I en bikupa är det ca 35°C, så varmt blir det sällan i ett slungrum. All honung slungas utan att värme tillförs. En “kallslungad” honung existerar inte. Kallslungad honung är alltså ett meningslöst begrepp eftersom motsatsen varmslungad inte finns.

Skulle biodlaren försöka slunga honungen i ett kylrum får denne knappast ur honungen ur vaxkakorna. Om värmen i slungrummet är över 40°C finns det risk att vaxkakorna smälter.

Vill man som konsument köpa honung som hanterats skonsamt och inte hettats upp över 35°C (kallas ibland Rå honung eller Raw honung) kan det vara bra att välja honung med tydligt ursprung. Välj inte honung märkt med ursprung EU/Icke EU som sannorlikt har transporterats, blandats och processats runt om i världen. Köp istället svensk honung från lokala biodlare som kan berätta om hur deras produkter hanteras.

Biodlingsföretagarna
Svensk honung - Köpa Honung - Närproducerad Honung
Biodling
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung
Tryck egna etiketter